“Иш-чаралар айтуучулук, аспаптык жана вокалдык-аспаптык искусство багыттары боюнча үч сынактык баскыч менен өтөт. Бул үч блок боюнча биринчи угуулар бүгүн башталат”, - деп билдирди Алдакулов.

Сынактык тандоонун ар бир блогуна бир күндөн бөлүнгөн. Алар Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин Көркөм чыгармачылык факультетинин Маданий борборунун базасында “Санат” телеканалынын студиясында 09:00дөн 17:00гө чейин өтөт.